• Türkçe
  • English

DOĞRU BİLDİĞİMİZ YANLIŞLAR

GERÇEKLER

Zoraki evlilikler, geçmişte kaldı; artık rastlanılmıyor. 

Zoraki evlilikler, bugün ülkemizde ve gelişmiş ülkeler dahil dünyanın her yerinde gerçekleşmektedir. Ancak, mağdurlar genellikle konuşmaktan korkarlar. Bu nedenle zoraki evlilikler genellikle fark edilmez ve bildirilmez.

Zoraki evlilikler, sadece bazı kültürlerde görülür. 

Zoraki evliliklere herhangi bir kültürde, herhangi bir sınıfta, herhangi bir dini inançta ve herhangi bir coğrafi bölgede rastlanmaktadır.

Zoraki evlilikler, aile içi özel bir meseledir. 

Ülkemizin de imzalayarak uymayı taahhüt ettiği Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 16/2  maddesine göre, “Evlenme sözleşmesi, ancak evleneceklerin özgür ve tam iradeleriyle yapılır.” Herkesin, evlenme, evlenmeme ve istediği kişi ile istediği zaman evlenme hakkı vardır. Zoraki evlendirmeler, insan haklarını ihlal eder ve uluslararası yasalara aykırıdır ve bu nedenle aile içi bir mesele değildir. Bireylerin evlenmeyi kabul etmeleri için onlara uygulanan muamelelerin (baskı, şiddet istismar gibi) şekli de yasalara aykırıdır. Bir kişinin evliliğe zorlanması temel insan haklarının ihlalidir ve  bu nedenle aile içi mesel değil kamu meselesidir.

Zoraki evliliklerin mağduru sadece kadınlardır. 

Zoraki evlilik mağdurlarının çoğunluğu kadın olmakla birlikte, erkekler de mağdur olabilmektedir. Özellikle ebeveynleri tarafından evlendirilen erkek çocukları, eşcinsel, trans veya başka davranışlarda bulundukları için sorunlu bulunup “iyileşsinler” diye evlendirilen erkekler de mağdur olabilmektedir.

Zoraki evlilikler, sadece az gelişmiş ülkelerde görülür. 

Zoraki evlilikler, gelişmiş ülkeler dahil dünyanın her yerinde karşımıza çıkabilmektedir. Özellikle gelişmemiş ülkelerden göç alan gelişmiş ülkelerde de zoraki evliliklere rastlanmaktadır.

Zoraki evliliklerin mağduru sadece gençlerdir. 

Zoraki evlilik evlendirme mağdurlarının çoğunluğu gençler olsa da, zoraki evliliklerde yaş sınırı yoktur. Evliliğe zorlanan çok sayıda yetişkin vakası vardır. İngiltere’de yapılan zoraki evlilik anketinde en genç mağdur 5 yaşında bir kız ve en yaşlı mağdur ise 87 yaşında bir kadındı.

Zoraki evlilikler, yasadışı değildir. 

Ülkemiz yasalarına ve ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmelere göre evliliğin tarafların hür ve tam iradesiyle gerçekleşmesi asıldır. Hür ve tam irada ile yapılmayan evlilik yasaya uygun değildir. Her ne kadar ülkemizde henüz zoraki evliliklere özel bir suç türü ve özel bir cezai yaptırım tanımlanmış olmasa da zoraki evlilikler yasal değildir.

Zoraki evliliklerin, zorlayıcıları sadece erkeklerdir. 

Zoraki evlilikler, özellikle ataerkil kültürlerde uygulanmakla birlikte, birçok zoraki evlilik bizzat kadınların (anne, teyze, büyükanne veya mağdurların kızları) zorlamasıyla ve desteğiyle gerçekleşmektedir.

Zorla evlilikten kaçınmak kolaydır. 

Bir kişinin yapmaya zorlandığı bir evlilikten kaçınması hiç de kolay değildir. Mağdur zorlanmakta, tehdit edilmekte veya fiziksel olarak zarar görebilmektedir. Mağdurlar genellikle haklarını bilmezler ve onlara yardım etmek için bilgi ve kaynaklara erişemezler ki bu da onların zoraki evlilikten kaçınmalarını zorlaştırır.

DOĞRU BİLDİĞİMİZ YANLIŞLAR

Zoraki evlilikler, geçmişte kaldı; artık rastlanılmıyor. 

GERÇEKLER

Zoraki evlilikler, bugün ülkemizde ve gelişmiş ülkeler dahil dünyanın her yerinde gerçekleşmektedir. Ancak, mağdurlar genellikle konuşmaktan korkarlar. Bu nedenle zoraki evlilikler genellikle fark edilmez ve bildirilmez.

DOĞRU BİLDİĞİMİZ YANLIŞLAR

Zoraki evlilikler, sadece bazı kültürlerde görülür. 

GERÇEKLER

Zoraki evliliklere herhangi bir kültürde, herhangi bir sınıfta, herhangi bir dini inançta ve herhangi bir coğrafi bölgede rastlanmaktadır.

DOĞRU BİLDİĞİMİZ YANLIŞLAR

Zoraki evlilikler, aile içi özel bir meseledir. 

GERÇEKLER

Ülkemizin de imzalayarak uymayı taahhüt ettiği Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 16/2  maddesine göre, “Evlenme sözleşmesi, ancak evleneceklerin özgür ve tam iradeleriyle yapılır.” Herkesin, evlenme, evlenmeme ve istediği kişi ile istediği zaman evlenme hakkı vardır. Zoraki evlendirmeler, insan haklarını ihlal eder ve uluslararası yasalara aykırıdır ve bu nedenle aile içi bir mesele değildir. Bireylerin evlenmeyi kabul etmeleri için onlara uygulanan muamelelerin (baskı, şiddet istismar gibi) şekli de yasalara aykırıdır. Bir kişinin evliliğe zorlanması temel insan haklarının ihlalidir ve  bu nedenle aile içi mesel değil kamu meselesidir.

DOĞRU BİLDİĞİMİZ YANLIŞLAR

Zoraki evliliklerin mağduru sadece kadınlardır.

GERÇEKLER

Zoraki evlilik mağdurlarının çoğunluğu kadın olmakla birlikte, erkekler de mağdur olabilmektedir. Özellikle ebeveynleri tarafından evlendirilen erkek çocukları, eşcinsel, trans veya başka davranışlarda bulundukları için sorunlu bulunup “iyileşsinler” diye evlendirilen erkekler de mağdur olabilmektedir.

DOĞRU BİLDİĞİMİZ YANLIŞLAR

Zoraki evlilikler, sadece az gelişmiş ülkelerde görülür. 

GERÇEKLER

Zoraki evlilikler, gelişmiş ülkeler dahil dünyanın her yerinde karşımıza çıkabilmektedir. Özellikle gelişmemiş ülkelerden göç alan gelişmiş ülkelerde de zoraki evliliklere rastlanmaktadır.

DOĞRU BİLDİĞİMİZ YANLIŞLAR

Zoraki evliliklerin mağduru sadece gençlerdir. 

GERÇEKLER

Zoraki evlilik evlendirme mağdurlarının çoğunluğu gençler olsa da, zoraki evliliklerde yaş sınırı yoktur. Evliliğe zorlanan çok sayıda yetişkin vakası vardır. İngiltere’de yapılan zoraki evlilik anketinde en genç mağdur 5 yaşında bir kız ve en yaşlı mağdur ise 87 yaşında bir kadındı.

DOĞRU BİLDİĞİMİZ YANLIŞLAR

Zoraki evlilikler, yasadışı değildir. 

GERÇEKLER

Ülkemiz yasalarına ve ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmelere göre evliliğin tarafların hür ve tam iradesiyle gerçekleşmesi asıldır. Hür ve tam irada ile yapılmayan evlilik yasaya uygun değildir. Her ne kadar ülkemizde henüz zoraki evliliklere özel bir suç türü ve özel bir cezai yaptırım tanımlanmış olmasa da zoraki evlilikler yasal değildir.

DOĞRU BİLDİĞİMİZ YANLIŞLAR

Zoraki evliliklerin, zorlayıcıları sadece erkeklerdir. 

GERÇEKLER

Zoraki evlilikler, özellikle ataerkil kültürlerde uygulanmakla birlikte, birçok zoraki evlilik bizzat kadınların (anne, teyze, büyükanne veya mağdurların kızları) zorlamasıyla ve desteğiyle gerçekleşmektedir.

DOĞRU BİLDİĞİMİZ YANLIŞLAR

Zorla evlilikten kaçınmak kolaydır. 

GERÇEKLER

Bir kişinin yapmaya zorlandığı bir evlilikten kaçınması hiç de kolay değildir. Mağdur zorlanmakta, tehdit edilmekte veya fiziksel olarak zarar görebilmektedir. Mağdurlar genellikle haklarını bilmezler ve onlara yardım etmek için bilgi ve kaynaklara erişemezler ki bu da onların zoraki evlilikten kaçınmalarını zorlaştırır.

KAPAT
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
TR
EN